మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో సూర్యగ్రహణాన్ని సురక్షితంగా ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి

మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో సూర్యగ్రహణాన్ని సురక్షితంగా క్యాప్చర్ చేయడం ఎలా

"`html

NORTH RIDGEVILLE, Ohio – Vous avez acheté vos lunettes spéciales et pris votre après-midi de congé pour assister à l’éclipse solaire totale qui se dirigera vers nous le 8 avril. Comment capturer ce moment pour la postérité ? Le photographe du nord-est de l’Ohio, Mark Madere, propose des conseils pour obtenir “les meilleures photos possibles avec un smartphone” – mais en considérant la sécurité comme sa principale préoccupation. “Alors que l’excitation monte pour l’éclipse solaire du 8 avril, la sécurité est primordiale”, a-t-il déclaré. “Ne regardez jamais directement le soleil avec vos yeux nus pendant l’éclipse, car cela peut causer des dommages oculaires permanents. Portez des lunettes d’éclipse avec une notation de sécurité ISO de 12312-2-2015. Cette notation peut être trouvée sur le cadre en carton des lunettes.” Votre smartphone a besoin de protection aussi.

Conseils pour photographier l’éclipse solaire avec votre smartphone

La photographie de l’éclipse solaire représente un défi unique, surtout lorsqu’elle est réalisée avec un smartphone. Mark Madere, un photographe expérimenté, souligne l’importance de protéger à la fois vos yeux et l’appareil photo de votre téléphone. Il insiste sur l’utilisation de filtres solaires spécialement conçus pour la photographie par smartphone, qui ont une notation ISO de 12312-2-2015, identique à celle des lunettes d’éclipse.

Choisir le bon filtre solaire pour votre smartphone

Il existe une certaine confusion concernant le type de filtre à utiliser avec les smartphones. Madere recommande d’utiliser uniquement un filtre solaire dédié conçu pour la photographie par smartphone. Ces filtres s’adaptent de manière sécurisée à l’objectif de la caméra de votre téléphone et permettent une imagerie solaire sûre. Il est crucial de ne pas compromettre la sécurité en utilisant des substituts inappropriés qui pourraient endommager l’appareil ou pire, votre vue.

Utilisation des lunettes d’éclipse comme filtre

Madere cite le site web de la NASA, affirmant que la meilleure chose à faire est de couvrir l’objectif de la caméra avec un filtre solaire pendant les moments avant et après la totalité, lorsque la lumière du soleil est encore aveuglante. Cela éliminera le flou solaire et vous donnera une image claire du disque solaire. Vous pouvez utiliser l’une de ces lunettes d’observation du soleil certifiées ISO qui seront disponibles pour l’observation de l’éclipse pour couvrir l’objectif du smartphone.

నేను మరింత సమాచారాన్ని ఎక్కడ కనుగొనగలను?

Pour ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances sur la photographie de l’éclipse solaire avec un smartphone, des ressources supplémentaires sont disponibles. Visitez ఈ లింక్ ou le site de l’AAS sur la sécurité oculaire pour plus d’informations sur les filtres et les lunettes d’éclipse.

క్రెడిట్స్

మూల సమాచారం :

""

మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో సూర్యగ్రహణాన్ని సురక్షితంగా క్యాప్చర్ చేయడం ఎలా

రెమీ లోటక్స్

"Remy Loteux" అనేది Yourtopia.fr బృందం యొక్క సృష్టి, ఇది ప్రయాణం మరియు సాహసం పట్ల మక్కువ ఉన్న బ్లాగర్‌ను రూపొందించింది. ఈ కల్పిత పాత్ర, దక్షిణ ఫ్రాన్స్‌లోని ఒక చిన్న పట్టణంలో జన్మించింది, ప్రపంచ సంస్కృతులు మరియు సంప్రదాయాలపై సాహసం మరియు మోహం యొక్క స్ఫూర్తిని సూచిస్తుంది. "రెమీ" సుదూర క్షితిజాలను అన్వేషించడానికి మరియు అన్యదేశ అనుభవాలను జీవించాలని ఆకాంక్షిస్తూ, మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో కలలు కనే వ్యక్తికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని ఊహించబడింది. "రెమీ" నిజమైన వ్యక్తి కానప్పటికీ, ఈ పేరుతో ప్రచురించబడిన ప్రయాణ మరియు సాహస కథనాలు మా సంపాదకీయ బృందంలో సృజనాత్మక సహకారం ఫలితంగా కనుగొనబడ్డాయి, ఇది ఆవిష్కరణ మరియు అన్వేషణ పట్ల భాగస్వామ్య అభిరుచిని ప్రతిబింబిస్తుంది.

"Remy" ద్వారా, Yourtopia.fr భారతదేశం, బ్రెజిల్, థాయిలాండ్ మరియు ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలకు ఆకర్షణీయమైన ప్రయాణ కథనాలను అందజేస్తుంది, ప్రపంచం అందించే ప్రత్యేకమైన మరియు సుసంపన్నమైన అనుభవాలను పాఠకులకు అందిస్తోంది. "Remy Loteux", Yourtopia.fr యొక్క కాల్పనిక స్వరం వలె, ఆవిష్కరణ కోసం ఆసక్తిగా ఉన్న మా పాఠకులకు స్ఫూర్తినిచ్చే మరియు తెలియజేసే లక్ష్యంతో ఈ సాహసాలను పంచుకుంటుంది.