రియల్ ఎస్టేట్ మరియు శక్తి పనితీరు: అమ్మకాల ధరలపై DPE ప్రభావం

రియల్ ఎస్టేట్ మరియు శక్తి పనితీరు: అమ్మకాల ధరలపై Dpe ప్రభావం

"`html

La récente étude publiée par SeLoger met en lumière l’impact significatif du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) sur le marché immobilier, soulignant une baisse notable des mises en vente de biens énergivores. Cette analyse approfondie, discutée par Caroline Evans de Gantès, présidente d’Aviv France, révèle les tendances actuelles et les opportunités pour les acheteurs et vendeurs dans un contexte réglementaire évolutif.

Une prise de conscience accrue autour du DPE

Le DPE devient un critère de plus en plus déterminant dans les décisions d’achat immobilier. La loi Climat et Résilience, promulguée il y a trois ans, a instauré des changements majeurs, notamment avec l’interdiction prochaine des passoires thermiques catégorie G sur le marché locatif. Malgré une compréhension encore partielle de cette loi par les Français, son impact commence à se faire ressentir sur le marché, comme le montre la baisse de 11,8% des mises en vente de biens classés F ou G depuis janvier 2023.

Les passoires thermiques : un marché en mutation

Les acquéreurs manifestent un intérêt croissant pour les biens à faible performance énergétique, utilisant le DPE comme levier de négociation. Cette dynamique est confirmée par une augmentation de 56% des demandes de contact pour les annonces de vente de biens classés G sur SeLoger, indiquant non seulement une vigilance accrue mais aussi une potentielle opportunité d’investissement après rénovation.

L’outil Impact DPE de SeLoger

Pour aider les Français à naviguer dans ce paysage complexe, SeLoger a lancé Impact DPE Seloger, un outil permettant d’appréhender les conséquences de la loi Climat et Résilience sur le marché immobilier local. Cet outil offre une perspective précieuse sur les délais de vente, l’impact sur les prix et le volume des passoires thermiques mises en vente, par région et par ville.

Investir dans une passoire thermique : une bonne idée ?

Avec la baisse des prix et les aides disponibles pour la rénovation, telles que MaPrimeRénov’, acheter une passoire thermique peut s’avérer être une excellente affaire. Il est essentiel de s’informer et de chercher des opportunités, car ces biens offrent un potentiel de valorisation important après rénovation énergétique.

క్రెడిట్స్

""

రియల్ ఎస్టేట్ మరియు శక్తి పనితీరు: అమ్మకాల ధరలపై Dpe ప్రభావం

వర్జీనీ మజాక్స్

"వర్జినీ మజాక్స్" అనేది Yourtopia.fr బృందంచే సృష్టించబడిన కాల్పనిక పాత్ర, ఇది 1992లో బోర్డియక్స్‌లో జన్మించిన బ్లాగ్ మరియు సోషల్ నెట్‌వర్క్ ఔత్సాహికుని సూచిస్తుంది. ఈ పాత్ర, అనుసంధానించబడిన మరియు సృజనాత్మక తరానికి ప్రాతినిధ్యం వహించేలా ఊహించబడింది, డిజిటల్ ప్రపంచంలోని వివిధ అభిరుచులను అన్వేషించడానికి మరియు వ్రాయడానికి రూపొందించబడింది. "వర్జీనియా" నిజమైన వ్యక్తి కానప్పటికీ, ఈ పేరుతో ప్రచురించబడిన కథనాలు మా సంపాదకీయ బృందం యొక్క సహకార పనిని ప్రతిబింబిస్తాయి, వారు కమ్యూనికేషన్, డిజిటల్ ఆవిష్కరణ మరియు సామాజిక పోకడలపై సాధారణ ఆసక్తిని పంచుకుంటారు. "వర్జినీ", Yourtopia.fr యొక్క సృష్టిగా, సోషల్ మీడియా మరియు బ్లాగింగ్ రంగంలో తాజా పరిణామాలపై ఒక ప్రత్యేకమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన దృక్పథాన్ని తెస్తుంది, ఒక కాల్పనిక బ్లాగర్ తన ప్రారంభం నుండి అతని స్వంత బ్లాగ్ మరియు అతని సృష్టికి సంబంధించిన ప్రయాణాన్ని వివరిస్తుంది. Yourtopia.fr సహకారంతో.

ప్రాయోజిత ప్రకటనలు

ప్రకటనలు